czytnik RSS
  • STRONA GŁÓWNA
  • AKTUALNOŚCI
  • PLAN MIASTA
  • GALERIA
  • KONTAKT
sprawdź pogodę

 

 

Nadleśnictwo Pniewy, ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy 

tel.: +48 61 29-10-559, fax: +48 61 29-36-435,

e-mail: pniewy@poznan.lasy.gov.pl 

 

O Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Dąbrowie

 

Położony jest w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie około 1,5 km w kierunku południowym od miejscowości Pniewy i drogi Poznań – Świecko, Gorzów.

 

Historycznie, las w Dąbrowie, mieszkańcy Pniew od zawsze wykorzystywali na spacery. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (OEP-L) w Dąbrowie,  powstał w 1997 roku w wyniku adaptacji budynku i części terenu dawnej Szkółki Zadrzewieniowej, utworzonej w 1938 roku. Celem ośrodka jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, lasem oraz upowszechnianie wiedzy przyrodniczo-leśnej w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z możliwością wykorzystania w szkolnych programach nauczania.

 

Przyrodniczo, „uroczy zakątek”, atrakcyjne miejsce. Dochodząc do ośrodka zwracają na siebie uwagę leśne olbrzymy – wysokie drzewa o dużym obwodzie pnia. Niektóre z nich mają status pomników przyrody i podlegają ochronie prawnej.  Bogata sieć dróg i ścieżek zachęca i umożliwia spacerowanie między kolekcjami roślin drzewiastych i zielnych oznaczonych tabliczkami. Kolekcja roślin w arboretum obejmuje rośliny: drzewiaste: drzewa, krzewy, krzewinki, pnącza; zielne: wieloletnie, dwuletnie, jednoroczne, krajowe i obce, fragment lasu liściastego. Jest atrakcyjnym miejscem spełniającym różnorodne funkcje (zadania): produkcyjne (zbiór nasion, produkcja sadzonek, uprawa choinek), naukowe (projekty realizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa); dydaktyczno-rekreacyjne: sale wykładowe i wystawowe wyposażone w gabloty z profilami glebowymi, eksponatami, spreparowanymi zwierzętami (ssaki, ptaki i owady leśne) ułatwiające proces nauczania. Lecz najważniejszym, atrakcyjnym, niemożliwym do zastąpienia niczym innym, jest las – żywy organizm.

 

Kulturowo, las jest sam w sobie wartością kulturową jako arcydzieło natury, ale może też oddziaływać na wyobraźnię ludzi inspirując działalność kulturową, która przejawia się w formie malarskiej, literackiej, rzeźbiarskiej, muzycznej, czy architektonicznej.  Kulturotwórcza rola lasu, to też współczesny las jak i edukacja przyrodniczo-leśna z ośrodkami i ścieżkami dydaktycznymi, „każdy obszar ukształtowany przez człowieka jest wyrazem jego kultury”.

 

Infrastrukturę Ośrodka tworzą: sala wykładowa na ok. 40 osób, wyposażona w sprzęt audio-wizualny do projekcji filmów DVD i prezentacji multimedialnych. „zielona klasa”, forma wiaty na 120 osób, wyposażona w stoły, ławy, scenę, jako miejsce odpoczynku jak i miejsce zajęć edukacyjnych, artystycznych. Pomieszczenia wystawowe, czytelnia i biblioteka. Kuchnia do przygotowania posiłku, pojemniki do segregacji odpadów, toalety. Dla turystów na rowerach przygotowane są stojaki na rowery. Polana rekreacyjna  posiadająca miejsca do odpoczynku jak i miejsca (boiska) służące do  gir i zabaw. Miejsca na pikniki, ogniska i grillowanie. Sieć dróg i ścieżek spacerowych, mostki, ławki. Parking przy wejściu do ośrodka jak i na jego terenie. Obiektom edukacyjnym towarzyszą obiekty gospodarstwa leśnego takie jak: szkółka leśna, plantacje choinkowe, plantacje nasienne drzew leśnych, archiwum klonów „sosny noteckiej” jako powierzchnia doświadczalna Wydziału Hodowli Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Udostępnienie obiektu na miejsce przez cały rok. Najczęstszą formą korzystania z ośrodka są jednodniowe wycieczki szkolne, czas pobytu wynosi około pięciu godzin, w tym są zajęcia z leśnikiem (edukacja przyrodniczo-leśna), posiłek (ognisko, kiełbaski), gry i zabawy. Z ośrodka korzystać mogą nie tylko dzieci, młodzież szkolna i studenci, ale także  organizacje prowadzące warsztaty, szkolenia, podnoszące kwalifikacje i wiedzę ekologiczną uczestników. Aby skorzystać z oferty edukacyjnej należy ustalić tematykę oraz termin zajęć. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do niedzieli w dowolnych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu np. telefonicznie w Nadleśnictwie Pniewy tel. 0612936420. Zajęcia są nieodpłatne dla placówek oświatowych, organizacji społecznych, instytucji państwowych, inni uczestnicy muszą uzgodnić zasady korzystania z ośrodka w Nadleśnictwie Pniewy. Istnieje możliwość zorganizowania przejażdżki  bryczką. Goście mogą samodzielnie zwiedzać Ośrodek: arboretum, wystawy, lub z przewodnikiem – leśnikiem.

 

Pobyt w ośrodku to jednodniowe, terenowe zajęcia dydaktyczno-rekreacyjne w środowisku przyrodniczym z przewodnikiem - leśnikiem lub prowadzone samodzielnie przez nauczycieli, opiekunów grup.

 

Przykładowy plan pobytu:

Przyjazd do ośrodka  900

   - powitanie

   - sprawy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne  900 – 1100

    - ścieżka dydaktyczna na terenie ośrodka, długości 1,1 km czas  przejścia około 1,5 godziny.   

   -  zwiedzanie wystawy (grupowe lub indywidualne), czas 0,5 godziny

   - lub według własnego programu wycieczki

Przerwa na posiłek (ognisko, pieczenie kiełbasek) 1100 – 1130

Gry i zabawy na świeżym powietrzu (przeciąganie liny, gra w piłkę, szczudła, narty wieloosobowe, inne) 1130 – 1300

Zakończenie, pożegnanie, powrót do szkoły 1300

 

 

Jak  trafić  do  Ośrodka Edukacji Przyrodniczo –Leśnej w Dąbrowie.

 

 

 

 

strzalka
strzalka