Urząd Miiejski Pniewy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu (wywieszony i zamieszczony w dniu 23.02.2023 r.)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I NAJMU

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. )
Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czas i tryb zawarcia umowy

Wysokość opłat

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

1.

Obręb geodezyjny

Chełmno-Jakubowo

Nr działki

88/7

Powierzchnia działki

0,0612 ha

Użytek

Drogi

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Chełmno-Jakubowo.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

2.

Obręb geodezyjny

Turowo

Nr działki

150/1

Powierzchnia działki

2,6700 ha

Użytek

Drogi

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Turowo.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

3.

Obręb geodezyjny

Nojewo

Nr działki

297/1

Powierzchnia działki

0,0538 ha

Użytek

Drogi

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Nojewo.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

4.

Obręb geodezyjny

Nojewo

Nr działki

89

Powierzchnia działki

0,7000 ha

Użytek

Drogi

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Nojewo.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

5.

Obręb geodezyjny

Buszewo

Nr działki

22/1

Powierzchnia działki

0,0550 ha

Użytek

Drogi

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Buszewo.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

6.

Obręb geodezyjny

Konin

Nr działki

67/1

Powierzchnia działki

0,0700 ha

Użytek

Inne tereny zabudowane

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Konin.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

7.

Obręb geodezyjny

Lubocześnica

Nr działki

114/15

Powierzchnia działki

0,0425 ha

Użytek

Inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Lubocześnica.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

8.

Obręb geodezyjny

Zamorze

Nr działki

138

Powierzchnia działki

0,4426 ha

Użytek

Inne tereny zabudowane

1 m2 działki położonej
w obrębie geodezyjnym Zamorze.

Grunt z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej.

Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Umowa na okres do 3 lat.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren zajęty pod inne obiekty budowlane i urządzenia wynosi miesięcznie 5,11 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

9.

Obręb geodezyjny

Pniewy

Nr działki

345/14

Powierzchnia działki

0,0018 ha

Użytek

Inne tereny zabudowane

Nieruchomość gruntowa położona
w Pniewach przy
ul. Jeziornej.

Grunt o pow.
18 m2 przeznaczony
do zabudowy boksem garażowym.

Umowa najmu na okres 3 lat. Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za teren pod garażami wynosi miesięcznie 2,39 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

10.

Obręb geodezyjny

Dębina

Nr działki

25/18

Powierzchnia działki

0,0341 ha

Użytek

Rola zabudowana

Nieruchomość gruntowa położona
w Dębinie zabudowana budynkiem o funkcji mieszanej.

Lokal użytkowy przeznaczony do prowadzenia działalności handlowej o powierzchni
62 m2.

Umowa najmu na okres 3 lat. Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 383/22 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Pniewy stawka czynszu za lokale użytkowe na terenie wsi wynosi miesięcznie 11,17 zł/m2 netto. (Na dzień publikacji wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz płatny z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie płatności ustalonym na fakturze.

Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana tylko jeden raz w ciągu roku, zgodnie ze wzrostem cen wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym w/w wskaźnik.

Wykaz ten zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pniewach, a także zamieszczenie na stronach internetowych www.pniewy.wlkp.pl oraz http://bip.pniewy.wlkp.pl

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Burmistrz Gminy

(-)

Jarosław Przewoźny