Urząd Miiejski Pniewy

Akcja profilaktyczna - Badamy nie tylko mamy

Dzisiaj Stowarzyszenie "Amazonki", organizacja działająca na rzecz kobiet z rakiem piersi, przeprowadziło akcję edukacyjną pod nazwą "Badamy nie tylko mamy". W ramach tej inicjatywy, od godziny 12:00, stowarzyszenie zorganizowało stanowisko na Rynku w Pniewach, gdzie kobiety miały możliwość nauczenia się prawidłowego samobadania piersi. Do akcji włączył się również Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny obejmując patronat honorowy.

Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat wczesnego wykrywania raka piersi poprzez samobadanie oraz edukacja w zakresie prawidłowej techniki badania piersi. Fantomy, czyli modele anatomiczne piersi, były wykorzystane do praktycznego nauczania kobiet, jak przeprowadzić badanie samodzielnie w domu.

Stowarzyszenie "Amazonki" odgrywa ważną rolę w wspieraniu kobiet dotkniętych rakiem piersi. Poprzez takie inicjatywy edukacyjne, organizacja dąży do zwiększenia wiedzy i umiejętności kobiet w zakresie wczesnego wykrywania tego typu chorób, co może przyczynić się do zwiększenia szans na skuteczne leczenie.

Akcja "Badamy nie tylko mamy" była ważnym krokiem w propagowaniu świadomości zdrowotnej wśród kobiet oraz w promocji profilaktyki.

349306594_208254752070861_8071968493366185746_n 

349318878_461058546243216_1740157681439848594_n 

349570901_1670216076823253_3185963268308832030_n 

349948080_1743351822734048_344154643076905301_n 

347233858_1556698621521239_3053598619066830523_n 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności