Urząd Miiejski Pniewy

Sprzedaż końcowa węgla

OGŁOSZENIE

Sprzedaż końcowa węgla po cenach preferencyjnych

Od 16  do 30 maja 2023 r. można składać w Urzędzie Miejskim Pniewy przy ul. Dworcowej 37 – Biuro Obsługi Interesanta wnioski w celu nabycia węgla po cenach preferencyjnych w ramach sprzedaży końcowej. 

Wniosek o zakup końcowy w załączeniu.

Asortyment opału pozostały do sprzedaży:

Węgiel 8-25 mm (groszek) w ilości                                     7 ton 790 kg 

 

Węgiel 25+ mm (orzech) w ilości                                                 135 kg

Cena za tonę opału wynosi 1 900 zł brutto. 

Brak limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe bez względu na dotychczas zakupioną ilość węgla. 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego jak dotychczas przy sprzedaży węgla przez gminy. 

Dodatek węglowy przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węglem, brykietem lub peletem). Te źródła ogrzewania powinny być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawca będący mieszkańcem gminy sąsiedniej do wniosku dołącza zaświadczenie, które potwierdza uprawnienia do dodatku węglowego lub spełnianie warunków do jego przyznania. Zaświadczenie wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Pliki do pobrania:

wniosek o zakup końcowy
Format: docx, 40.06 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności