Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Na potrzeby ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru wniosków o dofinansowanie na działania związane z likwidacją barszczu Sosnowskiego przeprowadzono inwentaryzację obszaru gminy Pniewy pod kątem występowania barszczu Sosnowskiego. Do tej pory gmina dysponowała jedynie szczątkowymi informacjami o występowaniu tej rośliny.

 

W miesiącu lipcu 2015 r. Burmistrz Gminy Pniewy podał do publicznej wiadomości ogłoszenie dotyczące przekazywania przez mieszkańców informacji na temat miejsc występowania inwazyjnej rośliny. Akcja przyjmowania zgłoszeń trwała do połowy sierpnia 2015 r. Na podstawie otrzymanych informacji przeprowadzono inwentaryzację terenu. Wyniki kontroli przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Tabela nr 1

Lp.

 

Nr działki

Obręb

Miejscowość

Szacunkowa powierzchnia [ha]

Właściciel działki

1

895

Pniewy

Pniewy

0,2

Gmina Pniewy

2

897

Pniewy

Pniewy

2,5

Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu

3

898

Pniewy

Pniewy

0,001

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych

4

900/2

Pniewy

Pniewy

0,1

Gmina Pniewy

5

901/7

Pniewy

Pniewy

0,2

Gmina Pniewy

6

912/5

Pniewy

Pniewy

0,01

Własność prywatna

 

Z analizy miejsc zgłoszeń występowania rośliny na terenie gminy Pniewy największe siedlisko barszczu Sosnowskiego występuje na działce 897 obręb Pniewy o powierzchni 4,434 ha w części grunty orne i łąki - 2,6760 ha; las - 0,3985 ha; droga - 0,4737 ha i nieużytek 0,8858 ha występuje inwazyjna roślina. Roślina jest w różnym wieku. Najmniejsze osobniki rosną na terenie łąki. Najstarsze, dojrzałe osobniki o wymiarach 3 - 3,5 m rosną na powierzchni w większej części działki. Rośliny dojrzałe rosną w dużych, zwartych kępach, stanowiących jednorodne połacie. Pomiędzy nimi rosną młode osobniki. Teren, na którym rośnie barszcz Sosnowskiego, stanowi łąkę, która obecnie nie jest koszona i jest porośnięta m.in. przez chwasty, pokrzywy, trzcinę. Wymieniona działka znajduje się przy terenach zamieszkałych, a przez działkę prowadzi droga do Jeziora Pniewskiego. Z działki nr 897 ww. roślina migrowała na działki sąsiednie: nr 895; nr 898; nr 901/7; nr 900/2, nr 912/5. Działki o nr 895, 901/7, 900/2 stanowią część parku miejskiego. Na terenie parku barszcz Sosnowskiego rośnie wzdłuż rzeki Mogielnicy. Wiek roślin jest zróżnicowany. Działka o nr ewid. 900/2 jest opisana jako inne tereny zabudowane i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe gdzie znajduje się Liceum ogólnokształcące oraz cześć parku miejskiego.  Inwazyjna roślina znalazła warunki rozwoju również na nieruchomości o nr 912/5 oraz w rzece Mogielnica (dz. nr 898), przepływającej przez park miejski.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że wymienione wyżej miejsca występowania barszczu mogą nie obejmować wszystkich siedlisk, w których rozwija się roślina. Według informacji zgromadzonych do dnia 30.08.2015 r. szacowana powierzchnia, na której występuje barszcz Sosnowskiego na terenie gminy Pniewy wynosi 3,011 ha.

Mapa z zaznaczeniami miejsc występowania barszczu Sosnowskiego.

 Legenda:

- czerwonym kolorem ( plamki) zaznaczono barszcz Sosnowskiego.

 

Mapa występowania Barszczu Sosnowskiego w Wielkopolsce