Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 18 czerwca 2024
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
pochmurno
12°C
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ODPADAMI

pojemiki 

STAWKI OPŁATY ŚMIECIOWEJ

stawki 

zasady 

 

 

DEKLARACJA

W przypadku wystąpienia zmiany na nieruchomości:

 

 • zamieszkałej – liczba osób zamieszkująca nieruchomość uległa zmianie (zgon, narodziny dziecka, powrót córki/syna z internatu, studiów, zmiana miejsca zamieszkania itp.),

 

 • niezamieszkałej – wznowienie lub zaprzestanie prowadzenia działalności,

 

każdy właściciel nieruchomości, zobowiązany jest w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji, złożyć do Burmistrza nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przypominam ponadto o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Wzór deklaracji do pobrania w załączniku.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Zgodnie z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami , odbiór odpadów odbywa się wg harmonogramu ustalonego (w porozumieniu z Gminą) przez firmę, która obsługuje Gminę Pniewy (operator odbierający odpady z terenu Gminy, wybrany w drodze przetargu).

 

Odpady komunalne z terenu Gminy Pniewy odbierać będzie:

Konsorcjum: Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o.
 Mnichy 100
 64-421 Kamionna
Tel. 61 847 30 64
e-mail: kontakt.zuocleancity@sireco.pl

 

 

 

 Harmonogram Gmina Pniewy

Harmonogram Gmina Pniewy

Harmonogram Miasto Pniewy

 

 

 

 

JAK SEGREGOWAĆ?

 

PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pniewach

pn.: „POLANA RECYKLINGU”

 

PSZOK czynny będzie 5 dni w tygodniu – poniedziałek, środa, czwartek, piątek, sobota,

w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik

od godz. 10:00 do godz. 17:00,

w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec

od godz. 9:00 do godz. 16:00.

 

W soboty PSZOK jest czynny w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

We wtorek, niedziele i święta PSZOK będzie NIECZYNNY!

 

Jakie odpady będzie przyjmował PSZOK?

 1. odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;
 2. papier i tekturę;
 3. opakowania ze szkła;
 4. opakowania z tworzyw sztucznych;
 5. przeterminowane leki i chemikalia;
 6. zużyte baterie i akumulatory;
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe – powstające przy drobnych remontach, wykonywane we własnym zakresie;
 10. . zużyte opony;
 11.  opakowania wielomateriałowe;
 12.  ubrania i tekstylia;
 13. . opakowania z metalu;
 14. . styropian opakowaniowy

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

 

Kontakt:

 • Marta Widło

tel. 61 29 38 627

 • Monika Myśliwiec

tel. 61 29 38 619

 • Marta Wróbel

tel. 61 29 38 619


Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i gdzie  się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Pniewy mogą zostawić wytwarzane przez siebie odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny. PSZOK mieści się przy ul. Strzeleckiej (przy oczyszczalni ścieków).

 

Odpady może dostarczyć mieszkaniec gminy, który nie zalega z uregulowaniem opłaty śmieciowej.

 


 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pniewach.

 

 

1.  Regulamin określa zasady korzystania z urządzeń Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zwanego dalej „PSZOK” – przez  właścicieli nieruchomości w gminie Pniewy.

 

2.  PSZOK zlokalizowany jest na terenie miasta Pniewy, przy ul. Strzeleckiej.

 

3.  PSZOK jest dostępny 5 dni w tygodniu dla właścicieli nieruchomości.  W niedziele 
i święta PSZOK jest nieczynny.

 

4.  Godziny otwarcia PSZOK są podawane do publicznej wiadomości, z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

5. Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK:

a)  do PSZOK są dostarczane odpady z terenu gminy Pniewy,

b)  przyjmowanie odpadów do PSZOK jest bezpłatne,

c)   odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zmieszane z innymi odpadami,

d)  dostarczający odpady, przed dokonaniem rozładunku, ma obowiązek zgłosić się do pracownika PSZOK, który wskaże właściwy pojemnik lub kontener, w którym należy umieścić odpad,

e)   przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK,

f)    przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów.

 

6. PSZOK przyjmuje niżej wymienione frakcje odpadów komunalnych:

a)  odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

b)  papier i tekturę,

c)   opakowania ze szkła,

d)  opakowania z tworzyw sztucznych,

e)   przeterminowane leki i chemikalia,

f)    zużyte baterie i akumulatory,

g)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i)    odpady budowlane i rozbiórkowe,

j)    zużyte opony,

k)  opakowania wielomateriałowe,

l)    ubrania i tekstylia,

m)    opakowania z metalu,

n)  popiół.

 

7. PSZOK nie przyjmuje następujących frakcji odpadów:

a)  powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na ich rodzaj,

b)  odpadów zmieszanych,

c)   wyrobów zawierających azbest,

d)  części samochodowych (z wyjątkiem opon),

e)   rozmontowanych odbiorników telewizyjnych i zdekompletowanych urządzeń AGD,

f)    nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych, bez możliwości identyfikacji,

g)  odpadów o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,

h)  styropianu budowlanego, papy, wełny mineralnej, smoły.

 

8. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazywania.

 

9. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to niezgodne z przepisami prawa, a także stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

10.  Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.

  

11.  Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w placówce PSZOK oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pniewy.

 

ODPADY KOMUNALNE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Na nieruchomości niezamieszkałej, w której prowadzona jest np. działalność gospodarcza powstają odpady pochodzące z bytowania człowieka jak również odpady z działalności gospodarczej. Gmina zobowiązana jest do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstałych wyłącznie z bytowania człowieka.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać przedsiębiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

 

5-letnia analiza systemu gospodarowania odpadami

 

 

 EKOPNIEWY 

 

Pliki do pobrania:

Wzór deklaracji
Format: pdf, 782.61 kB
Analiza gospodarowania odpadami do 2020
Format: pptx, 435.62 kB
Analiza gospodarowania odpadami do 2021
Format: pptx, 2.03 MB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.