Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: WARTO ZOBACZYĆ

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Kościół poniemiecki, wzniesiony w 1884 r. Po II Wojnie Światowej budynek Kościoła niszczał nieużywany w celach kultowych. Znajdował się tam magazyn zboża Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Z czasem w rozwijającym się mieście, gdzie dominowała już ludność katolicka zaistniała potrzeba utworzenia drugiej parafii. Postanowiono wtedy zaadaptować budynek tego Kościoła. Ma ono surowy charakter, bez dzieł sztuki i zdobnictwa sakralnego. Skromność ta znajduje jednak uznanie u parafian, którzy chętnie odwiedzają świątynię, w której brak rokokowego i barokowego przepychu wcale nie przeszkadza w modlitwie, a nawet sprzyja skupieniu i wyciszeniu wiernych.