Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: WARTO ZOBACZYĆ

Kościół p.w. św. Wawrzyńca

Świątynia zbudowana w stylu późnogotyckim jest najstarszą, pniewską budowlą sakralną. Trzynawowa o charakterze pseudobazylikowym. We wnętrzu kościoła przeważają barok i rokoko. Z 1664 r. pochodzi kielich wykonany w stylu renesansowym. W ołtarzu głównym mieści się obraz według Petera Paula Rubensa „Męczeństwo św. Wawrzyńca”. Namalowany został w XVIII w. Fundacja XIIwieczna, istniał już w 1405 r., uległ zniszczeniom podczas wielkich pożarów miasta w 1635 i 1722 r. Po tym ostatnim wzniesiono na miejscu dawnej budowli drewnianej nową, już murowaną. Jest to Kościół parafialny, po gruntownym remoncie przeprowadzonym w ostatnich latach.