Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: ZDROWIE

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach jest publiczną placówką działającą w systemie oświaty na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Są zespołem specjalistów stawiającym sobie wysokie wymagania w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Zajmują się diagnozą, terapią, doradztwem, profilaktyką i psychoedukacją. 

Pomoc, którą świadczą odwołuje się do wartości humanistycznych, z uwagą na dobro dziecka, jego godność i niepowtarzalność.

Więcej informacji pod linkiem:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (poradnia-szamotuly.pl)