Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

REJESTR DZIAŁALNOŚĆI REGULOWANEJ

Przedsiębiorca, który zamierza na terenie gminy Pniewy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy Pniewy jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t.  Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm).

 Zgodnie z powyższym wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Dodatkowo do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, płatne na konto:

   96 9072 0002 0500 1007 2000 0007 BS Duszniki O/ Pniewy, ul. Wolności 31, 62 – 045 Pniewy,

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie powinno zawierać także:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 

Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości:

 

1. "ALKOM" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA– 61 852 28 75

ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań

NIP 779-101-51-18

REGON: 630220053

 

2. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ANTRANS" – 61 44 151 33

 ul. Szkolna 3, Boruja Kościelna, 64 – 300 Nowy Tomyśl

NIP: 788-116-09-18

REGON: 300325804

 

 3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

"LS-PLUS" SP. Z O.O. – 61 44 75 171

 ul. Sporna 1, 61-709 Poznań

adres do korespondencji:

 ul. Przemysłowa 1, 64-300 Opalenica

NIP: 788-18-41-392

REGON: 634273738

 

4. PreZero Service Zachód – 68 456 30 00

 ul. Szosa Bytomska 1, 67 – 100

NIP: 925-11-18-100

REGON: 970560624

 

5. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH TRANS-KOM SP. Z O.O.

 - 64 847 30 64

ul. Dąbrowskiego 290, 60 – 406 Poznań

NIP: 781-15-50-235

REGON: 631038770

 

6. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. - 61 664 07 33

ul. Górecka 104, 61 – 483 Poznań

NIP: 779-00-02-220

REGON: 632076318

 

7. Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Sp. z o.o. - 61 44 24 430

Ul. E. Szczanieckiej 2, 64 – 300 Nowy Tomyśl

NIP: 788-00-21-008

REGON: 630175750 

  

8. ZUO CLEAN CITY Sp. z o.o. - 61 848 41 56, 61 848 41 57

ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

NIP: 595-13-92-137

REGON: 634378207

 

9. DREXIT Paweł Drozdowski – kom. 502 460 650

ul. 3 Maja 54A, 64-330 Opalenica

NIP 788-18-71-855

REGON: 365535787

 

10. SKIP GROUP ŻWAWIAK SP.J. – tel. 603 600 600

ul. Syrenia 8a, 61-017 Poznań

NIP 782257876

REGON: 360229910