Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: Dla Inwestora

ZWOLNIENIE Z PODATKU

Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą składać w Urzędzie Miejskim Pniewy wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje:

- na okres 1 roku w przypadku utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

- na okres 2 lat – w przypadku co najmniej 10 nowych miejsc pracy:

- na okres 3 lat – w przypadku co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

 

Poprzez nową inwestycję rozumie się budowę nowych budynków i budowli w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane.

 

W załączeniu uchwała.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XL3441
Format: pdf, 450.78 kB
Uchwała nr XLI35314
Format: pdf, 128.44 kB