Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: SPRAWY URZĘDOWE

DARMOWA POMOC PRAWNA

Od stycznia 2024 r. następuje zmiana lokalizacji punktu dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla gminy Pniewy

Punkt porad znajdziesz w budynku

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przy ul. Wolności 6

Harmonogram dyżurów dla gminy Pniewy:

poniedziałki w godz. od 13.30 do 17.30
środy w godz. od 10.30 do 14.30
czwartki w godz. od 7.30 do 11.30.
Przypominamy, że rejestracji można dokonywać:

online pod adresem: http://np.ms.gov.pl 
pod numerem telefonu: +48 061 29 28 790 (numer czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szamotułach)
za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: pomocprawna@szamotuly.com.pl
  

Więcej informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl