Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: strona główna

Dostępność plus

 

 

 

 

 

 Osoba niesłysząca może być skutecznie obsłużona w Urzędzie Miejskim Pniewy w godzinach jego pracy. Urząd we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych przygotował usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego.

Specjalne oprogramowanie zainstalowano na stanowisku, gdzie osoba niesłysząca uzyska (w kontakcie z upoważnionym, przeszkolonym urzędnikiem) możliwość skomunikowania się w języku migowym w celu rozpoznania jej sprawy, z jaką zwraca się do Urzędu Miejskiego Pniewy. 

Stanowisko do obsługi osób niesłyszących wyposażono w komputer z kamerą. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dobrej jakości transmisji głosu i obrazu. Stanowisko to znajduje się na parterze budynku przy ul. Św. Ducha 10 w Pniewach (budynek bursy).