Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: Dla Turysty

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Przedsiębiorca lub rolnik przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłasza obiekt do organu prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (np. pokoje gościnne, apartamenty, wille, ośrodki wypoczynkowe itp.), właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu (Burmistrz Gminy Pniewy).
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie hotelarskim obiekt ten musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia (sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane) oraz musi mieć odpowiednie wyposażenie, które opisane jest w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:

- zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez burmistrza - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
- zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych;
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
- uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez burmistrza;
 

https://bip.pniewy.wlkp.pl/ewidencja-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie.html