Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: WARTO ZOBACZYĆ

Kościół p.w. św. Ducha

Kościół filialny, pochodzi z 1785 r. W 1926 r. został odnowiony i rozbudowany. Jest to dawny kościół szpitalny, bezpośrednio przy kościółku znajdują się budynki Zakonu Mniszek Klarysek Wieczystej Adoracji. Kościół jest niewielkich rozmiarów, późnobarokowy, posiada rokokowe wyposażenie wnętrza. Ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Zesłanie Ducha Świętego ( połowa XVII w.) i drugim ponad nim z wyobrażeniem Chrystusa z Emaus (ok. 1785 r. ).