Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: WARTO ZOBACZYĆ

Pałac

Najstarszym pniewskim zabytkiem świeckim jest pałac z połowy XVIII w., który pomimo utraty pierwotnego wyglądu, znajduje się w dobrym stanie i jest użytkowany jako siedziba Liceum Ogólnokształcącego. Budowla późnobarokowa, zbudowana w latach 1739- 1756, dla ówczesnego właściciela miasta Władysława Szołdrskiego. Obiekt trzypiętrowy z 3 ryzalitami w fasadzie frontowej, które są zwieńczone szczytami barokowymi. Na szczytach są umieszczone herby. Środkowy szczyt przedstawia herb Łodzia i datę budowy, a nad nimi mieści się ozdoba w postaci bocianiego gniazda.