Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
12°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Pniewy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://portal.2clickportal.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Fliger, anna.fliger@pniewy.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612938600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miejski w Pniewach swoją działalność realizuje w trzech budynkach
lokalizacja: Pniewy, ul. Dworcowa 37

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek posiada wejście:
  1.  główne do ul. Dworcowej – dojście do urzędu prowadzi prosto z chodnika, z ograniczeniami architektonicznymi - schody zewnętrzne, zadaszone, 4 stopnie, brak domofonu, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz; przy wejściu dzwonek; za drzwiami wejściowymi (w korytarzu) wydzielone jest Biuro Obsługi Interesanta z wysokimi ladami;
  2. techniczne (służbowe) od ul. Dr W. Felickiego – schody zewnętrzne, niezadaszone, 3 stopnie, domofon (nie umożliwia video rozmowy) na wysokości 102 cm, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz.
   Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma konieczności przechodzenia przez obszar kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek nie posiada windy ani toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych. Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody bez platform schodowych, ani innych udogodnień umożliwiający transport pionowy osobom niepełnosprawnym.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Ze względu na brak platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymują niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb poprzez zapewnienie dostępu alternatywnego – w razie potrzeby pracownicy, w celu obsługi klienta wychodzą przed budynek lub schodzą na parter.
  Budynek nie posiada żadnych dostosowań – brak pochylni, pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem, na parkingu od strony ul. Dr W. Felickiego, w odległości ok. 40 m wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome).
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza i Organizacje pozarządowe, Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Referat Środków Zewnętrznych
lokalizacja: Pniewy, ul. Św. Ducha 10

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Pomieszczenia użytkowane przez Urząd Miejski znajdują się na parterze budynku. Wejście do części użytkowanej przez urząd – schody zewnętrzne, niezadaszone, 4 stopnie, brak domofonu, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia.
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek nie posiada windy.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia. Na parterze zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
  i słabowidzące.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Św. Ducha trwa inwestycja związana z rewitalizacją przyległego terenu, zgodnie z projektem powstaną 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Straż Miejska, Referat Bezpieczeństwa Publicznego

lokalizacja: Pniewy, ul. Św. Ducha 17

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Pomieszczenia użytkowane przez Urząd Miejski – Straż Miejską znajdują się na parterze budynku. Wejście do budynku – schody zewnętrzne, niezadaszone, 3 stopnie, brak domofonu, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek nie posiada windy.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku brak pochylni, toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
  Ze względu na brak platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymują niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb poprzez zapewnienie dostępu alternatywnego – w razie potrzeby pracownicy, w celu obsługi klienta wychodzą przed budynek.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.