Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
11°C

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) w związku z uchwałą nr LXIII/503/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłaszam nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, który prowadzony będzie w terminie od 8 maja do 12 czerwca 2024r.

1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pniewy na lata 2023-2033 (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy Pniewy w zakresie rewitalizacji.

2. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, zwanych dalej "interesariuszami", tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gmin oraz innych grup społecznych.

3. Komitet uprawniony jest do opiniowania GPR na etapie opracowania, a następnie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz podejmowania inicjatyw związanych z rewitalizacją w gminie Pniewy.

4. Komitet uczestniczy w sporządzaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Pniewy oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Pniewy związanych z rewitalizacją.

5. Nabór na członków Komitetów Rewitalizacji Gminy Pniewy ma na celu wyłonienie nie mniej niż 6 i nie więcej niż 13 członków, w tym:

a) do 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,

b) do 2 mieszkańców gminy innych niż wymienieni w lit. a,

c) do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

d) do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

e) do 2 radnych Rady Miejskiej Pniewy, wyznaczonych przez Radę Miejską Pniewy,

f) do 2 przedstawicieli organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, wskazanych przez jednostki uprawnione do reprezentowania tych organów i podmiotów.

6. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

7. Szczegółowe zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Gminy Pniewy, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/503/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

8. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny:

● w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy (Biuro Obsługi Interesanta);

● w wersji elektronicznej: na stronie podmiotowej Gminy Pniewy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pniewy.wlkp.pl/   oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pniewy: https://www.pniewy.wlkp.pl/   

9. Wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 12 czerwca 2024 r.:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@pniewy.wlkp.pl,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy,

c) bezpośrednio do Urzędu Miejskiego, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, Biuro Obsługi Interesanta.

10. Za datę doręczenia formularza zgłoszeniowego uważa się datę wpływu do tut. Urzędu. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które wpłyną po terminie naboru.

11. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/503/24 z dnia 27 marca 2024 r.

12. Wybranych członków Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Gminy Pniewy powoła w drodze zarządzenia. Lista członków Komitetu zostanie ogłoszona na stronie podmiotowej Gminy Pniewy w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.pniewy.wlkp.pl/;   na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pniewy: https://www.pniewy.wlkp.pl/.

 

13. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: +48 61 29 38 649.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie
Format: pdf, 69.87 kB
Uchwała
Format: pdf, 93.23 kB
Formularz zgłoszeniowy
Format: docx, 17.02 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.