Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: strona główna

MONITORING WIZYJNY

Klauzula informacyjna

dotycząca monitoringu wizyjnego Miasta Pniewy

  1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Gminy Pniewy z siedzibą przy ul. Dworcowej 37 w Pniewach.
  2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pniewach z siedzibą przy ul. Św. Ducha 17 w Pniewach.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
  4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
  5. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Pniewy. 
  6. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia ich pozyskania.
  7. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

 

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie o monitoringu
Format: pdf, 264.43 kB
Regulamin monitoringu
Format: pdf, 829.54 kB