Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: strona główna

GMINY PARTNERSKIE

Współpraca partnerska Gminy Pniewy z innymi miastami rozpoczęła się na początku lat 90-tych.

W tym czasie Wielkopolska nawiązywała kontakty z gminami francuskimi, których celem było poznanie funkcjonowania samorządu francuskiego. Wówczas Gmina Pniewy otrzymała propozycję współpracy z Gminą Halluin i jednocześnie przyłączyła się do miast z nim współpracujących.

 

Spotykając się z gminami na organizowanych co dwa lata Igrzyskach Przyjaźni Gmina Pniewy rozpoczęła współpracę na różnych płaszczyznach z miastami:

 

Halluin /Francja

 

North Tyneside/ Wielka Brytania

 

Oer-Erkenschwick/ Niemcy

 

Lübbenau/ Niemcy

 

Kočevje/ Słowenia.

 

 

Z czasem Gmina Pniewy podpisała partnerskie umowy o współpracy:

1996 r.  Lübbenau

1998 r.  Halluin

2001 r. Oer-Erkenschwick

 

Kontakt z pozostałymi miastami był utrzymywany na podstawie podpisanych porozumień, które były odnawiane na Igrzyskach Przyjaźni.

 

 W kolejnych latach gmina rozszerzyła krąg miast partnerskich podpisując umowę:

- w 2000 r. z Gminą Radków (Powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie),

 

 

W marcu 2015 r. przedstawiciele pniewskiego samorządu podpisali list intencyjny wyrażający wolę nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Pniewy i Gminą Kościerzyna.

  

13 czerwca 2015 r. została podpisana Umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Pniewy i Gminą Kościerzyna. W obecności Przewodniczących rad gmin swoje podpisy pod umową złożyli Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski. W ten sposób zadeklarowali wolę współpracy i partnerstwa w zakresie:

  1. oświaty, wychowania i edukacji
  2. kultury, rekreacji, sportu i turystyki
  3. wymiany młodzieży
  4. współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz kołami gospodyń wiejskich
  5. promowania kultury regionalnej
  6. zadań o charakterze ogólnospołecznym
  7. wspierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin - przy możliwie szerokim udziale mieszkańców obu stron.

 

Halluin www.ville-halluin.fr

Lübbenau http://www.luebbenau-spreewald.de/ 

North - Tyneside www.northtyneside.gov.uk

Oer - Erkenschwick www.oer-erkenschwick.de

Radków www.radkowklodzki.pl

Kocevje www.kocevje.si 

Kościerzyna www.koscierzyna.pl